Adviezen

logoNHSinds 1 januari 2011 heeft de Reizigersadviesraad Rocov-NH de wettelijke adviesbevoegdheid over wijzigingen in het provinciaal openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. Er zijn drie concessiegebieden: Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord.

advies

Alle adviezen worden op deze website gepubliceerd.

Adviezen 2019

Archief