Adviezen

Logo provincie

Sinds 1 januari 2011 heeft de Reizigersadviesraad Rocov-NH de wettelijke adviesbevoegdheid over wijzigingen in het provinciaal openbaar vervoer in Noord-Holland. Er zijn drie concessiegebieden waarover wij adviseren: Haarlem | IJmond, Gooi & Vechtstreek en Noord-Holland Noord.

Alle adviezen worden op deze website gepubliceerd. Kies in het menu voor het juiste jaar om de adviezen te lezen. 

Afbeelding advies