Bestuur

Logo Rocov-NH

Het Algemeen Bestuur bepaalt het beleid van het Rocov-NH, vooral over regio-overstijgende zaken. Het Algemeen Bestuur neemt beslissingen over de financiën en over andere onderwerpen uit het huishoudelijk reglement. Het Algemeen Bestuur vergadert zes maal per jaar.

Leden AB

  • dhr Henny van Haren (voorzitter, DB)
  • dhr John Dietz (secretaris, DB) (Rover)
  • dhr Richard de Kort (penningmeester, DB) (Rover)
  • dhr Nico van Nijendaal (bestuurslid AB) (Rover)
  • dhr Hein van der Gun (bestuurslid AB) (Stadsraad Muiden)
  • dhr Hans Riemens (bestuurslid AB) (stichting SAH)) 

Taken DB

Het Dagelijks Bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken. Het Dagelijks Bestuur komt daartoe frequent bijeen. Op de agenda staan onder andere de voortgang in adviestrajecten. Het DB onderhoudt contacten met ambtenaren, politici, andere instanties en Rocov’s.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Vul onderstaand formulier in voor contact. Op commerciële verzoeken wordt niet gereageerd.

Neemt u s.v.p. contact met mij op

* Om contact met u op te nemen zijn deze velden verplicht.
Datum:
Naam:*
Organisatie:
Uw e-mail:*
Ter controle nog eens:*
Telefoon:
-
Uw bericht:*
vul deze tekst in