Bestuur

logoHet Algemeen Bestuur bepaalt het beleid van het Rocov-NH, vooral over regio-overstijgende zaken. Het Algemeen Bestuur neemt beslissingen over de financiën en over andere onderwerpen, zoals die in het huishoudelijk reglement genoemd worden. Het Algemeen Bestuur vergadert zes maal per jaar.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit :

  • dhr Henny van Haren (voorzitter DB)
  • dhr Ludolf Maat (secretaris DB) (Rover)
  • mw Ria Beens (penningmeester DB) (Rover)
  • Dhr Dick Buist (bestuurslid AB) (PCOB)
  • Dhr Nico van Nijendaal (bestuurslid AB) (Rover)
  • Dhr. Hein van der Gun (bestuurslid AB) (Stadsraad Muiden)

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. Het Dagelijks Bestuur komt daartoe frequent bijeen en bespreekt onder andere de voortgang in adviestrajecten en onderhoudt contacten met ambtenaren, politici, andere instanties en Rocov’s.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.