Home

Wat is en doet Rocov-NH

Het Rocov-NH is een organisatie van vrijwilligers die een bij wet geregelde taak vervult: namens de reizigers adviseren over het openbaar vervoer in Noord Holland. De Provincie Noord-Holland en Connexxion zijn op grond van de Wet Personenvervoer 2000 verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingstijden voor advies aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden. Het advies moet gevraagd worden op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Over andere onderwerpen kan het Rocov-NH ongevraagd adviseren.  Het adviesrecht geldt alleen voor het door de Provincie Noord-Holland aanbestede openbaar vervoer.

Behalve over de drie busconcessies, adviseert het Rocov ook over het Noord-Hollandse deel van buslijn 350 (Alkmaar-Leeuwarden) en over de buurtbussen. Het werkgebied van het Rocov-NH omvat Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord.In de gebieden die onder de stadsregio Amsterdam vallen (Waterland, Zaanstreek, Amstel-Meerlanden en de stad Amsterdam ) heeft de Reizigers Advies Raad Amsterdam (RAR) de adviesbevoegdheid.De spoorlijnen in de provincie zijn onderdeel van het landelijk hoofdrailnet en vallen daarmee niet onder het adviesrecht.

Jaarverslag 2016 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland

Onjuiste of ontbrekende vertrekinformatie bij bushaltes

De Provincie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar digitale borden bij haltes geplaatst, waarop te zien is wanneer de bussen bij de halte arriveren. Hieronder een voorbeeld van een dergelijke DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem).

dris

Reizigers kunnen storingen aan deze panelen doorgeven aan het ROCOV. Stuur een foto met locatiegegevens naar info@rocov-nh.nl of vul dit formulier in.

Informatie

Jaarverslag 2018 Rocov-NH
Meer over concessies in het OV op de site van Europa Decentraal
De stand van zaken betreffende het OV in Nederland wordt bijgehouden door het CROW – Dashboard Openbaar Vervoer.
Deelnemende organisaties:
senver WG Oogvereniging logo_anbo
ROVER logo_pcob kbo Logo_klein