Adviezen 2011

In 2011 stuurde Rocov-NH een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen. Klik op het advies voor de tekst:

2 januari: positief advies op verzoek van Connexxion om de kilometertarieven te verhogen van 10,4 tot 11,0 cent.

2 januari: negatief advies over het uitzetten van het NVB (nationaal Vervoer Bewijs in Noord Holland.

8 februari: ongevraagd advies over lijn1 in Alkmaar.

15 februari: advies betreffende de dienstregeling voor Gooi en Vechtstreek 2011

Connexxion wilde in 2011 de zondagdiensten sterk versoberen om de door de Provincie gevraagde bezuiniging te realiseren. We brachten twee adviezen uit:

1. zondagdienstregeling Haarlem-IJmond en 
2. zondagdienstregeling Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012

De voorbereidingen voor de dienstregeling van 2012 zijn in volle gang. Daarin wordt  een sterke bezuiniging verwerkt. Het Rocov-NH heeft een brief aan de nieuw gekozen leden Provinciale Staten gestuurd. We wezen op de tegenspraak die we zien tussen de veelbelovende OV-paragrafen in vrijwel alle  partijprogramma’s en de beoogde bezuinigingen. Tegelijk zet het Rocov-NH zich in om de nadelen zo beperkt mogelijk te houden voor de reiziger. Ook als toch een (deel van) de bezuinigingen wordt gehandhaafd.

Voor lijn 350 de Q-liner tussen Alkmaar en Leeuwarden, worden tarief- en 350dienstregelingwijzigingen voorbereid. Connexxion en de Provincie Fryslân verzuimen daarbij advies te vragen aan het Rocov-NH. In een ongevraagd advies op 28 juni reageert het Rocov-NH op de wijzigingen.

Op 1 mei is de zondagsdienstregeling sterk uitgedund. Nu is de dienstregeling op andere dagen aan de beurt. Doel: voldoen aan de eis van de Provincie het exploitatiebudget voor het Openbaar Vervoer met 20% te verlagen. De bezuiniging is verwerkt in de vervoerplannen. Rocov-NH geeft in juli twee adviezen: 1 advies vervoerplan Haarlem-IJmond,
2. advies vervoerplan Noord-Holland Noord. 

Kaartsoorten

Op 1 augustus 2011 vroeg Connexxion tussentijds advies over aanvulling en wijziging van kaartsoorten. Op 5 augustus werd een advies_kaartsoorten verstuurd, met een ongevraagd advies over het beëindigen van de verkoop van dagkaarten.

Op 31 oktober werd eurokaartje in Alkmaar (weer) ingevoerd. Vlak voor deze datum ontvingen we daarover een adviesaanvraag. We adviseerden positief. Wij denken dat frequentieverhoging van de stadslijnen aantrekkelijker is voor de meeste reizigers dan goedkoper reizen. Rocov-NH adviseerde om de resultaten van deze actie goed te evalueren, om te zien of het beoogde effect optreedt.

tarieven

We ontvingen op 25 oktober een adviesaanvraag voor de te hanteren tarieven in_2012. Uitgangspunt voor de tarieven is een gemiddelde verhoging van 4,9%. Het advies wordt uitgebracht op 23 november. Rocov-NH maakte bezwaar tegen deze prijsverhoging, die ruim boven de inflatie ligt.

Archief adviezen