Publicaties

Op deze pagina zijn publicaties in te zien die o.a. een rol spelen bij de reizigersadvisering in Noord-Holland en zijn de jaarverslagen in te zien.

monitor-ov-groot

De Provincie publiceert op haar website de kwartaalcijfers OV in onze 3 gebiedskamers. Klik hier voor de betreffende webpagina en kijk in de kolom “Beleidsdocumenten”.

Jaarverslagen Rocov-NH   Jaarverslagen Provincie
pdf 2016
pdf 2015    pdfConcessies ov 2015
pdf 2014   pdfConcessies OV 2014
pdf 2013   pdfConcessies OV 2013
pdf2012    
pdf2011    
 OV-loket  CROW
OV-loket publiceert kwartaalcijfers CROW Kostenkengetallen regionaal OV
Connexxion   Overig
pdfReizigershandvest Connexxion   pdfRapport incomplete transacties 2014
    pdfDe reactie van het NOVB
Aanvullend OV  / Vraaggestuurd OV
pdfPlusOV wmo- en aanvullend OV pdf Handreiking organiseren doelgroepenvervoer
pdfHandreiking vervoer in goede banen – Ieder(in) pdf Kleinschalige mobiliteitsoplossingen
 Kolibrie – vraaggestuurd OV Collectief vervoer – presentatie CROW/KPVV
 pdfFlexibus – vraaggestuurd OV Nachtvlinder – vraaggestuurd OV
Buurtbus
pdf Handboek Buurtbus
pdf Rover – krimprapport mei 2016