Privacybeleid

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van ROCOV-NH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De webmaster van Rocov-NH gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De webmaster van Rocov-NH maakt geen gebruik van Google Analytics.

BEVEILIGEN
De webmaster van Rocov-NH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rocov-NH maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw  persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de webmaster van Rocov-NH verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via post of e-mail secretariaat@rocov-nh.nl met Rocov-NH.

PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN DIE WORDEN VERWERKT
De webmaster van Rocov-NH verwerkt persoonsgegevens uitsluitend van geautoriseerde leden. Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw achterban
– Functie
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
De webmaster mag deze gegevens uitsluitend verwerken na toestemming van het bestuur van Rocov-NH.

WAAROM ROCOV-NH GEGEVENS NODIG HEEFT
De webmaster van Rocov-NH verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG ROCOV-NH GEGEVENS BEWAART
De webmaster van Rocov-NH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De webmaster van Rocov-NH verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan derden.

Webmaster Rocov-NH,
30-10-2018