Over Rocov-NH

Kaart van concessies

Sinds 2001 waren in het gebied van de drie Provinciale concessies (Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en Gooi en Vecht) drie commissies (CCOV) actief die de wettelijke taak hadden om namens de reizigers advies te geven bij het aanbestede openbaar vervoer in die concessies.

Deze commissies werden geleid door de Provincie. Nadat de Randstedelijke Rekenkamer had geoordeeld dat dit geen juiste constructie is voor onafhankelijke reizigersadviezen, is in 2010 besloten om het Rocov-NH op te richten. Deze zet het werk van de bestaande commissies voort, maar nu onafhankelijk van de Provincie. De commissies zijn omgevormd tot gebiedskamers van het Rocov-NH.

De naam Rocov betekent Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Deze naam is ook in gebruik in veel andere provincies en is analoog aan het Locov, het Landelijk Overleg, dat de consumentenorganisaties met onder andere het Ministerie en de NS hebben.

Het algemeen bestuur formuleert adviezen over bovenregionale zaken zoals OV-chipkaart en sociale veiligheid. Deze adviezen worden tevoren met de gebiedskamers besproken.

Adviezen op regionaal niveau worden voorbereid en vastgesteld door drie gebiedskamers. Het gaat dan vooral om vervoerplannen en wijziging van dienstregelingen.

Het Rocov-NH kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Klik voor meer informatie op:

Klik voor meer informatie over de drie gebiedskamers op: