OV-prestatie bussen 2021

Voorjaar 2021 rijden er 1.276 ov-bussen (groot en midi) zonder emissies. Het aandeel van deze zogeheten zero-emissie(ZE-)bussen stijgt daarmee van 15,2% in 2020 naar 23,5% van het totale Nederlandse ov-bussenpark.

Het CROW geeft weer een poster uit met daarop de prestatie van de ov-bussen in 2021: