Gebiedskamer Noord-Holland Noord

De gebiedskamer Noord-Holland Noord beslaat het gebied ten noorden van de lijn Castricum-Hoorn. Het valt samen met de concessie Noord-Holland Noord.

In deze concessie vallen diverse streeklijnen en de stadslijnen in Alkmaar, Den Helder en Hoorn.  De Q-liner Alkmaar-Leeuwarden is onderdeel van een concessie van de provincie Fryslân. Het Noord-Hollandse deel valt onder het adviesrecht van het Rocov-NH.

De vergaderingen vinden plaats in het gebouw van het Leger des Heils, Burgpoelwaard 2, tegenover station Alkmaar Noord.

Vergaderrooster: zie hiernaast.

Leden

  • Dhr Paul de Graaf waarnemer Rover
  • Dhr Ludolf Maat namens Rover
  • Dhr. Jan Ipema adviseur
  • Dhr. Richard de Kort, namens Rover
  • Dhr. Ron van Riemsdijk, waarnemer Omni
  • Dhr. Hans Verschoor namens Dorpswerk-NH
  • Dhr Jeroen Muntjewerf, namens Esdégé / Reigersdaal

 

Buurtbussen

In dit gebied rijdt een aantal buurtbussen. In toenemende mate wordt het vervoer met buurtbussen geïntegreerd met het overig openbaar vervoer. De gebiedskamer onderhoudt contact met de koepel van buurtbussen, de Omni-vereniging. De Omni-vereniging heeft de status van waarnemer bij de vergadering van de gebiedskamer Noord-Holland Noord. 

Texelhopper

Op Texel rijdt de Texelhopper, als aanvulling op de reguliere buslijn 28 (Veerhaven – Den Burg – De Koog). Op Texel gelden andere tarieven.