Gebiedskamer Noord-Holland Noord

NrdDe gebiedskamer Noord-Holland Noord van het Rocov-NH beslaat het gebied ten noorden van de lijn Castricum-Hoorn. Het valt samen met de concessie Noord-Holland Noord.

In deze concessie vallen diverse streeklijnen en de stadslijnen in Alkmaar, Den Helder en Hoorn.  De Q-liner Alkmaar-Leeuwarden is onderdeel van een concessie van de provincie Fryslân. Het Noord-Hollandse deel valt onder het adviesrecht van het Rocov-NH.

Buurtbussen en Texelhopper

In dit gebied rijdt een aantal buurtbussen. In toenemende mate wordt het vervoer met buurtbussen geïntegreerd met het overig openbaar vervoer. De gebiedskamer onderhoudt contact met de koepel van buurtbussen, de Omni-vereniging. De Omni-vereniging heeft de status van waarnemer bij de vergadering van de gebiedskamer Noord-Holland Noord.   

Op Texel rijdt de Texelhopper, als aanvulling op de reguliere buslijn 28 (Veerhaven – Den Burg – De Koog). Op Texel gelden andere tarieven.

Meer over de concessie Noord-Holland Noord kunt u vinden op de website van de Provincie.

Het adviesrecht over het OV-gedeelte berust bij het Rocov-NH, het WMO-gedeelte hoort bij de WMO-raden van de gemeenten in Noord Kennemerland.   

Leden

  • Dhr Paul de Graaf namens Rover
  • Dhr Charles van der Mark namens de Fietsersbond afdeling Noordkop
  • Dhr Ludolf Maat namens Rover
  • Mw Ria Beens namens Rover
  • Piet Heneweer namens Dorpswerk Noord-Holland
  • Dhr. Jan Ipema waarnemer namens Omni
  • Dhr. Tim Blank, adviseur

De vergaderingen vinden plaats in het gebouw van het Leger des Heils, Burgpoelwaard 2, tegenover station Alkmaar Noord. Vergaderrooster: zie Home.

Naar gebiedskamer Haarlem-IJmond