Mobiliteitshubs

Het CROW heeft een brochure “Mobiliteisthubs in het landelijk gebied” gepuliceerd. Deze publicatie wil laten zien hoe mobiliteitshubs op verschillende manieren bijdragen aan de
bereikbaarheid en leefbaarheid in het landelijk gebied. Hierin is getracht een verzameling van
inspirerende voorbeelden weer te geven die laat zien hoe divers de invulling van een hub kan zijn,
terwijl zij alle vanuit hetzelfde doel zijn ingericht. Voor verschillende situaties en omgevingsfactoren bestaan verschillende oplossingen, die in deze publicatie mooi naar voren komen. Zo
hopen we decentrale overheden te inspireren om mobiliteitshubs in te richten om de leefbaarheid
en bereikbaarheid in landelijk gebied te verbeteren.

Bron: CROW