jaarverslag OV 2020 provincie Noord-Holland

Jaarverslag 2020 OV Provincie NH

De provincie Noord-Holland heeft het jaarverslag uitgebracht. Daarin onder andere het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer dat in 2020 in opdracht van de provincie reed.

Het verslag is te raadplegen met onderstaande link

jaarverslag 2020 Openbaar Vervoer Provincie Noord-Holland

(publicatie 5 juli 2021)