Europese mobiliteitsatlas 2021

“Vanmiddag presenteerde de Heinrich-Böll-Stiftung – een naar de schrijver Heinrich Böll genoemde Duitse onafhankelijke stichting die in 1997 op initiatief van Die Grünen werd opgezet – de European Mobility Atlas 2021: feiten en cijfers over vervoer en mobiliteit in Europa. De Atlas schetst best practices en beleidsvoorstellen om de toekomst van transport en mobiliteit in Europa vorm te geven.

De sleutelhoofdstukken zijn gewijd aan verschillende dimensies en beleidsgebieden die verband houden met transport en mobiliteit, zoals spoorwegen, fietsen, digitalisering, de klimaatcrisis en de impact van COVID-19. Volgens de Atlas zullen treinen en spoorwegen de ruggengraat vormen van een klimaatvriendelijk Europees vervoerssysteem, maar spoorwegen opereren tegenwoordig nog steeds vooral binnen de grenzen van individuele landen. Investeringen om spoorlijnen binnen en over de grenzen uit te breiden en opnieuw te activeren zijn noodzakelijk.”

Bron: Onafhankelijk platform voor het personenvervoer