Buurtbussubsidie aangepast

De Provincie heeft de subsidieregeling voor buurtbussen in verband met Corona gewijzigd. Een van de redenen voor wijziging is het aantal te realiseren ritten om in aanmerking te komen voor subsidie. Vanwege de effecten van Corona op het aantal ritten kan van deze subsidiegrens worden afgeweken. De regeling is in te zien via onderstaande knop.