Adviezen 2e kwartaal 2022 (update)

Het Rocov-NH heeft het tweede kwartaal van 2022 adviezen uitgebracht over het busvervoer in Noord-Holland. 

Op 17 juni hebben wij aan Connexxion een advies over de buslijnen in Heerhugowaard uitgebracht Advies buslijnen in Heerhugowaard 

Op 21 mei hebben wij aan Connexxion een advies uitgebracht over het vervoerplan 2023 Gooi en Vechtstreek

Al onze adviezen zijn te raadplegen op onze website.

 

(publicatie 26-05-2022; update 27-6-2022)