Adviezen 2013

Lijndiensten en buurtbussen

In december 2012 krijgt buurtbus 412 een nieuwe route. De route wordt uitgebreid en er komt een uurdienst. Al snel blijkt dat er fouten in de dienstregeling zitten. In ons advies over buurtbus 412 geven we onder andere aan dat de halte Wabenstraat in de route opgenomen moet worden.

Lijn 138 heeft vanaf Andijk een buitengewoon slechte aansluiting op de trein in Bovenkarspel-Grootebroek. We stellen in februari een routewijziging voor om de aansluiting te verbeteren. In een ongevraagd advies over lijn 138 nemen we ook andere verbeteringen op. Geen van de punten in het advies wordt overgenomen. Pas na twee maanden blijkt de overstap toch verbeterd te kunnen worden en ontvangen we een adviesaanvraag. In ons advies over lijn 138 in april blijven we vasthouden aan ons oorspronkelijke voorstel. Connexxion gaat niet op ons advies in. De aansluiting op de trein komt gelukkig wel tot stand, maar een volgens ons betere route langs het winkelcentrum en over de dijk langs de recreatiegebieden wordt afgewezen.

buurtbus schagenBuurtbus 416 tussen Kreileroord en Schagen heeft op schooltijden veel te veel reizigers. Samen met de buurtbusvereniging werken we een oplossing uit en adviseren we eind april over buurtbus 416. We stellen voor om ’s morgens een extra rit in te leggen, zodat reizigers naar Den Helder ook een vroege verbinding hebben. De buurtbusvereniging en Connexxion gaan daarmee akkoord. Ook ons advies over buurtbus 417 heeft problemen met te veel reizigers. Eén van de busjes zal een pendeldienst gaan rijden op het drukste traject. Wij adviseren positief.

Vervoerplannen

In mei versturen we adviezen over het vervoerplan 2014 van Gooi en Vechtstreek en het vervoerplan 2014 van Haarlem-IJmond.

Het vervoerplan Noord-Holland Noord is in mei nog niet gereed.

Na overleg over de reactie van Connexxion op onze adviezen en de ontvangst van de concept-dienstregelingen 2014, adviseren we eind juli nader over de dienstregeling 2014 van Haarlem-IJmond en die van Gooi en Vechtstreek

In juli wordt in Noord-Holland Noord het vervoerplan ter advisering voorgelegd, samen met de dienstregeling die daarop is gebaseerd. Er ontbreken nog onderdelen zoals de meeste buurtbussen en het vervoer op Texel. Over de andere lijnen stellen we in augustus een advies dienstregeling 2014 van Noord-Holland Noord op. Na een nadere adviesaanvraag brengen we over de buurtbussen in Noord-Holland Noord een aanvullend advies uit.

In december wil Kruidvat een actie houden met goedkope OV-dagkaarten. Wij adviseren positief op deze Kruidvatactie, maar vinden de activering erg ingewikkeld.

We brengen advies uit over het opheffen van de  halte Extase van lijn 6 en van twee haltes van lijn 350 op de Zandhorst.

Busboekjes

We ontvingen een adviesaanvraag over het afschaffen van busboekjes in onze drie concessies. Hoewel we de busboekjes liever handhaven, kunnen we onder voorwaarden akkoord gaan.

Tarieven

Arriva dient een adviesaanvraag in over het gelijktrekken van de tarieven  op het Noord-Hollandse en het Friese deel van deze lijn. We adviseren negatief.

In oktober ontvangen we de adviesaanvraag voor de tarieven 2014. In ons advies reageren we op de verhoging van de chipkaarttarieven. Rocov-NH adviseert negatief op het verdwijnen van de huidige dalkaartjes. Na een gesprek ontvangen we een nieuwe adviesaanvraag. In een tweede advies tarieven 2014 reageren we positief.

Concessie Noord-Holland Noord

Deze concessie loopt binnenkort af. De provincie vraagt advies over het plan om de concessie met twee jaar te verlengen. Wij  adviseren positief. Verder verwachten we nog een adviesaanvraag over de vervoerplannen voor 2014 op Texel.

Archief adviezen