Adviezen 2012

Klik op het advies voor verdere details en de tekst van het originele document.

Januari en februari 2012: Rocov-NH ontving adviesaanvragen voor aanpassing van de dienstregeling van buurtbus 417 en 41 en over informatievoorziening.

Maart:

  1. Advies over het marketingplan 2012 van Connexxion
  2. een advies over de slechte verkrijgbaarheid van busboekjes en lijnfolders
  3. en over de informatievoorziening in bussen.

Alle Rocov’s ontvingen eind maart een adviesaanvraag over een voordelige Kruidvatactie. Begin april verstuurden we een positief advies over deze actie.

Een nieuwe voetgangers en fietsbrug over het Noord-Hollands kanaal biedt een goede mogelijkheid om een halte te maken naast deze Rekervlotbrug.

Vervoerplannen

Eind april ontving het Rocov de adviesaanvragen over de vervoerplannen 2013 voor de drie concessiegebieden. De betrokken gebiedskamers stelden een advies op:

  1. Vervoerplan Gooi en Vechtstreek
  2. Haarlem-IJmond
  3. Noord-Holland Noord.

De uiteindelijke dienstregeling bevatte een aantal van onze opmerkingen. Toch blijft er vooral in Noord-Holland Noord nog veel te wensen over.

Vervoerders en overheden besloten de  stad-/streeksupplementen bij NS-trajectkaarten af te schaffen. Rocov-NH kreeg hierover geen adviesaanvraag gevraagd. Wij reageerden met een ongevraagd advies.

De provincie stelt een OV-visie op. Deze werd in juni voorgelegd aan Provinciale Staten. De advisering door het Rocov was niet geheel zoals wij verwacht hadden. Dat geldt zowel voor de eerste opzet van de OV-visie als voor het  uitvoeringsprogramma.

Concessie Friesland

In Fryslân is een aanbestedingsprocedure geweest en zal Arriva de concessie van onder andere lijn 350 van Leeuwarden naar Alkmaar overnemen. Naar aanleiding van een brief aan de Provincie Fryslân wordt een nieuw convenant opgesteld. Daarin wordt  ook weer de adviesrol van het Rocov-NH vastgelegd. Onze reactie verwoordden we in een tweede brief. Al voordat het nieuwe convenant in werking treedt, vraagt Arriva ons om advies over lijn 350. In oktober geven wij dit advies aan Arriva.

Nadat afsluiting van de advisering voor de dienstregeling 2013 blijkt toch nog een aantal wijzigingen nodig:

Tarieven

In oktober ontvangen we de adviesaanvraag voor de tarieven 2013. Opvallend daarin:

  • de geplande sterke verhoging van de kilometerprijs van de OV-chipkaart en
  • de afschaffing van buurtbuskaartjes.
  • Ook wordt advies gevraagd over het Randstad Noord Zone Abonnement.

Ferrie IJmuiden-Amsterdam

Rocov-NH is ook adviesgerechtigd over de FFF, de snelle bootverbinding tussen IJmuiden en fffAmsterdam. Dit jaar ontvangen we voor het eerst een adviesaanvraag voor het vervoer met de FFF. Ambtelijke onenigheid over de toegestane vaarsnelheid heeft tot een zeer onregelmatige en onbetrouwbare dienstuitvoering geleid. Gevolg was een sterke terugval van het aantal reizigers. Er is nu weer een strakke en betrouwbare dienstregeling. Na deze turbulente periode geven wij een tarievenadvies.

Archief adviezen