Adviezen 2012

Klik op het advies voor verdere details en de tekst van het originele document.

In januari en februari 2012 ontving het Rocov-NH adviesaanvragen voor aanpassing van de dienstregeling van buurtbus 417 en 41 en over informatievoorziening.

In maart brachten we drie adviezen uit: een advies over het marketingplan 2012 van Connexxion, een advies over de slechte verkrijgbaarheid van busboekjes en lijnfolders en over de informatievoorziening in bussen.

Alle Rocov’s ontvingen eind maart een adviesaanvraag over een voordelige Kruidvatactie. Begin april verstuurden we een positief advies over deze actie.

Een nieuwe voetgangers en fietsbrug over het Noord-Hollands kanaal biedt een goede mogelijkheid om een halte te maken naast deze Rekervlotbrug.

Eind april ontving het Rocov de adviesaanvragen over de vervoerplannen 2013. Op de drie vervoerplannen is na uitvoerig overleg in de drie gebiedskamers, een advies geformuleerd en verstuurd: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord.

Een aantal van onze opmerkingen is overgenomen en verwerkt in de concept dienstregelingen die we eind juni voor advies kregen. Toch blijft er vooral in Noord-Holland Noord nog veel te wensen over. Eind juli versturen we de drie adviezen: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. 

Vervoerders en overheden hebben besloten om de  stad-/streeksupplementen bij NS-trajectkaarten af te schaffen. Rocov-NH is niet om advies gevraagd en wij reageren met een ongevraagd advies.

De provincie stelt een OV-visie op en heeft in juni een uitwerking daarvan voorgelegd aan Provinciale Staten. De advisering door het Rocov is niet geheel zoals wij verwacht hadden. Dat geldt zowel voor de eerste opzet van de OV-visie als voor het  uitvoeringsprogramma.

In Fryslân is een aanbestedingsprocedure geweest en zal Arriva de concessie van onder andere lijn 350 van Leeuwarden naar Alkmaar overnemen. Naar aanleiding van een brief aan de Provincie Fryslân wordt een nieuw convenant opgesteld waarbij ook weer de adviesrol van het Rocov-NH wordt vastgelegd. Onze reactie verwoorden we in een tweede brief. Al voordat het nieuwe convenant in werking treedt, vraagt Arriva ons om advies over lijn 350. In oktober geven wij dit advies aan Arriva.

Nadat de advisering voor de dienstregeling 2013 was afgesloten, blijkt toch nog een aantal wijzigingen nodig. Het betreft verbeteringen van lijn 29 op Texel, vijf lijnen in Westfriesland, buurtbuslijn 417 en een advies over lijn 9 ten zuiden van Heemstede.

In oktober ontvangen we de adviesaanvraag voor de tarieven 2013. Opvallend daarin is de geplande sterke verhoging van de kilometerprijs van de OV-chipkaart en de afschaffing van buurtbuskaartjes.Ook wordt advies gevraagd over het Randstad Noord Zone Abonnement.

Wij zijn ook adviesgerechtigd over de FFF, de snelle bootverbinding tussen IJmuiden en fffAmsterdam. Dit jaar ontvangen we voor het eerst een adviesaanvraag voor het vervoer met de FFF. Ambtelijke onenigheid over de toegestane vaarsnelheid heeft tot een zeer onregelmatige en onbetrouwbare dienstuitvoering geleid en tot een sterke terugval van ‘het aantal reizigers. Er is nu weer een strakke en betrouwbare dienstregeling. Na deze turbulente periode geven wij een tarievenadvies.

Archief adviezen