Adviezen 2011

In 2011 is een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen verstuurd. Klik op het advies voor de tekst van het originele document.

Op 2 januari 2011 bracht het Rocov-NH een positief advies uit over het verzoek van Connexxion om de kilometertarieven te verhogen van 10,4 tot 11,0 cent.

Op 2 januari 2011 bracht het Rocov-NH een negatief advies uit over het uitzetten van het NVB (natioonaal Vervoer Bewijs in Noord Holland.

Op 8 februari verstuurde het Rocov-NH een ongevraagd advies over lijn1 in Alkmaar.

Voor de advies betreffende de dienstregeling voor Gooi en Vechtstreek 2011 werd ons advies gevraagd. Dit advies werd op 15 februari naar Connexxion gestuurd.

Connexxion wil in 2011 de zondagdiensten sterk versoberen om de door de Provincie gevraagde bezuiniging te realiseren. We brachten twee adviezen uit: advies zondagdienstregeling Haarlem-IJmond en  advies zondagdienstregeling Noord-Holland Noord

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de dienstregeling van 2012, waarin volgens een beslissing van Provinciale Staten ook een sterke bezuiniging moet worden verwerkt. Het Rocov-NH heeft een brief aan de nieuw gekozen leden Provinciale Staten gestuurd en gewezen op de tegenspraak die we zien tussen de veelbelovende OV-paragrafen in vrijwel alle  partijprogramma’s en de beoogde bezuinigingen. Tegelijk zet het Rocov-NH zich in om, als toch een (deel van) de bezuinigingen wordt gehandhaafd, de nadelen zo beperkt mogelijk te houden voor de reiziger.

Voor lijn 350 de Q-liner tussen Alkmaar en Leeuwarden, worden tarief- en 350dienstregelingwijzigingen voorbereid. Connexxion en de Provincie Fryslân verzuimen daarbij advies te vragen aan het Rocov-NH. In een ongevraagd advies op 28 juni reageert het Rocov-NH op de wijzigingen.

Nadat op 1 mei de dienstregeling op zondag sterk is uitgedund, is nu de dienstregeling op andere dagen aan de beurt om te voldoen aan de eis van de Provincie het exploitatiebudget voor het Openbaar Vervoer met 20% te verlagen. De bezuiniging is verwerkt in de vervoerplannen waar het Rocov-NH in juli twee adviezen uitbracht: één voor advies vervoerplan Haarlem-IJmond, de ander voor Noord-Holland Noord. 

Op 1 augustus 2011 vroeg Connexxion tussentijds advies over aanvulling en wijziging van kaartsoorten. Op 5 augustus werd een advies_kaartsoorten verstuurd, met een ongevraagd advies over het beëindigen van de verkoop van dagkaarten.

Op 31 oktober werd eurokaartje in Alkmaar (weer) ingevoerd. Vlak voor deze datum ontvingen we daarover een adviesaanvraag. We adviseren positief, alhoewel wij denken dat frequentieverhoging van de stadslijnen aantrekkelijker is voor de meeste reizigers dan goedkoper reizen. Wij adviseren om de resultaten van deze actie goed te evalueren, om te zien of het beoogde effect optreedt.

We ontvingen op 25 oktober een adviesaanvraag voor de te hanteren tarieven in_2012. Uitgangspunt voor de tarieven is een gemiddelde verhoging van 4,9%. Het advies wordt uitgebracht op 23 november. In ons advies maken wij bezwaar tegen deze prijsverhoging, die ruim boven de inflatie ligt.

Archief adviezen