Adviezen 1e kwartaal 2022

21 maart 2022:

Het Rocov-NH heeft het eerste kwartaal van 2022 adviezen uitgebracht over het busvervoer in Noord-Holland. 

Op 6 februari hebben wij aan Keolis een  advies uitgebracht over een wijziging van de route van buurtbus 522 in Weesp.

Op 21 maart hebben wij aan Connexxion een advies uitgebracht over het vervoerplan 2022-2023 in de concessie Noord-Holland Noord.

Al onze adviezen zijn te raadplegen op onze website.