Advies sociale veiligheid

Over dit onderwerp hebben we eind 2019 een advies geschreven. Als een van de weinige Rocov’s hebben we van de provincie adviesrecht hierover gekregen. Wettelijk is alleen in een informatieplicht voorzien aan Rocov’s.

In ons advies hebben we opmerkingen gemaakt over ontbrekende cijfers en enkele verbeteringen die in de verslaglegging mogelijk zijn.

Het gaat hierbij niet over de sociale veiligheid zelf, want die is in onze concessies zonder meer goed te noemen. De inzet van Connexxion blijkt uit een hoge waardering van de reizigers van de veiligheid in de bus en op de halte.