Advies over landelijke tarieven

Het ROCOV-NH heeft een advies uitgebracht over de landelijke tarieven voor het ov. Hierna volgt een toelichting waarom het advies wordt uitgebracht.

Jaarlijks vraagt het  DOVA advies aan het Landelijk Overleg ROCOV’s (Regionale Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) over de landelijke tarieven voor het ov. Het gaat hierbij om het landelijke opstaptarief en de tarieven voor landelijk ov-kaarten. In de verschillende ov-gebieden wordt door de overheid en de vervoerder de kilometerprijs voor regionale (bus)kaartjes vastgesteld.

De verschillende ROCOV’s brengen adviezen uit, die na overleg in één gezamenlijk advies worden vervat.

Dit is het advies  van het ROCOV-NH. Het advies dat uiteindelijk is uitgebracht is een afgezwakte vorm hiervan.

 

(publicatie 24-8-2022)