Advies aanvullend vervoer Gooi en Vechtstreek

Het Rocov-NH adviseert over vier opties die aangeboden zijn als aanvullende mobiliteitsoplossingen in de tweede fase van de nieuwe concessie Gooi en Vecht:

  1. Positief over het aanvullend vervoer vanaf Muiden P&R naar het Muiderslot met een pendelbusje.
  2. Negatief over de Singer Laren express, omdat Rocov-NH niet verwacht, dat veel reizigers van dit aanbod gebruik willen maken.
  3. Negatief over vraagafhankelijk busvervoer voor groepen naar de Vechtplassen. Gezien het soort bezoekers van de Vechtplassen, verwacht Rocov-NH een zeer geringe animo om van dit aanbod gebruik te maken.
  4. Negatief over de optie voor de aanschaf van extra e-bikes, omdat Rocov-NH twijfelt aan het nut van deel-e-bikes voor het woon-werk verkeer. Een alternatief voor de e-bikes kunnen degelijke deelfietsen zijn.

Hieronder het volledige advies.