Advies “Corona-korting” Gooi & Vechtstreek

Het Rocov-NH heeft een advies uitgebracht over de 5% korting op de dienstregeling van 2021 voor Gooi & Vechtstreek. Teleurstellend is het loslaten van het vaste patroon in de dienstregeling en Rocov-NH vreest daardoor (nog meer) verlies van reizigers. Het schrappen van enkele ritten in de daluren is mogelijk in strijd met het contract. Positief is de lijn naar de Uithof, die – na herhaald aandringen door Rocov-NH – nu gerealiseerd wordt.

De adviezen over de kortingen in Haarlem|IJmond en Noord-Holland Noord volgen.